Πιστοποίηση των ασφαλτικών κεραμιδιών IKO

Τα ασφαλτικά κεραμίδια IKO είναι συμμορφωμένα με τα στάνταρ του ευρωπαϊκού CE.

Η συμμόρφωση αυτή εγγυάται πως τα ασφαλτικά κεραμίδια IKO, με την προυπόθεση οτι θα τοποθετηθούν σωστά, είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στάνταρ και σύμφωνα με τον κανονισμό 86/106 EEC παρέχουν στον καταναλωτή καλύτερη προστασία, όπως τη διάρκεια, πυρασφάλεια, κ.α.Διαθέσιμα πιστοποιητικά προς ανάκτηση

Συμμόρφωση CE για τα κλασσικά ασφαλτικά κεραμίδια Superglass και Superglass-Biber

Συμμόρφωση CE για τα Παραδοσιακά ασφαλτικά κεραμίδια Armourglass και Victorian

Συμμόρφωση CE για το Παραδοσιακό ασφαλτικό κεραμίδι Diamant

Συμμόρφωση CE για το Πολυστρωματικό ασφαλτικό κεραμίδι Cambridge

Συμμόρφωση CE για τα Αυτοκόλλητα ασφαλτικά κεραμίδια Armourshield, Bibershield kai DiamantShield